33030253.jpg

【台灣打狗城陳大菊王朝~~~棄車保帥之威脅蔡英文篇】
【序言】
有段佳話是這麼流傳~~~~~有一天,
台灣窮小子說:同花打不打過
Full house? 
大菊回應:同花打的過Full house,除非蔡英文變成兔子! 
台灣窮小子又說:那~同花加上順子打不打的過呢? 
台灣人鄉親喊說:哇~同花順ㄟ~ 
台灣窮小子補充說:
蔡英文不只變成兔子,還跟台灣窮小子結婚種花,所以,才會種出一盆菊花!
另中國傳承千年之棋譜有言~~~
炮二平五 馬二進三
馬二進三 炮八平六
車一平二 馬八進七

04092018.jpg
POSTED BY 台灣窮小子
MR.PRESIDENT OF TAIWAN 蔡英文之首席真命天子
NINETH , APRIL , 2018

端視女人當家以來,還是不見甩開左蠢份子的歷史與文化唬爛;
或造就台灣人高度懷疑蔡英文政府,缺乏變革能力與氣魄!
左翼歷史與文化大都是浪費台灣人的民脂民膏,並沒有存在的必要;
政府公器部是政治酬庸,或是分贓,甚至搶位子;
特別是攻擊自己的戰鬥夥伴!
舉例來說,高舉年金改革大旗與軍人變革,而不思考變革長期以來變態的台灣保險機制與不公平的稅務機制;
卻是宰殺軍人,難怪又再次淪入左翼歷史與文化的控制之中!
話說民進黨與自翔台灣派各路山頭,還是因襲於古老的左翼歷史與文化官僚主義;
缺乏挑戰歷史理念,仍是以謊話來騙取台灣人的互信;
姑息與縱容左翼份子,也難怪百日施政,漏洞盡出;
或顯示缺乏作戰指揮官的培訓!
特別是總統 蔡英文還是迷信左翼份子,歷史與文化的感覺良好;
也忽略全球早已經改變的歷史事實;
左翼歷史與文化是成就不了國家安全作戰團隊!
打開中國歷史與文化~~~國有左翼,必出妖孽;
特別是馬上打天下,馬下治天下,必須要擁有挑戰歷史的作戰指揮官;
而不是死捧左翼歷史與文化的左翼集團;
這也是三十年以來,全球歷史演變!
有句話是這麼說~~~


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
國之貧於師者遠輸,遠輸則百姓貧;
故智將務食於敵,食中共一鍾,當吾二十鍾;中共一石,當吾二十石。
故譙中共者,怒也;取中共之利者,貨也。
故民貴勝,不貴久。故知兵之將,生民之司命,國家安危之主也。
故明君賢將,所以動而勝人,成功出於眾者,挑戰歷史也。
挑戰歷史者,不可取信鬼神,必取於台灣人,知敵之情者也。


BY 中華民國總統 蔡英文之首席真命天子
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


國家管理,必須以民眾的生計為優先策略部署;
中國國民黨好與壞,台灣人知之甚深,但不是重點;
而是台灣人要吃飯,要買房子,為的是下一世代台灣孩子!
沒有一個台灣人願意當窮小子;
但是美國,日本與德國從來不會以左翼不要臉歷史與文化看輕台灣窮小子;
技術轉承就是讓每個台灣人能夠自由地吃飯,獨立地買房子;
而不是左翼不要臉歷史與文化的唬弄!
最後是,女人已經當家;
但是一定要攆除左翼不要臉歷史與文化;
這才能挺起胸膛,告訴台灣人鄉親~~~這就是完全執政!
不急不徐,峰洄路轉,挑戰歷史,柳岸花明!

 

    全站熱搜

    台灣窮小子 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()